VitaForto – FAQ

Czy aby założyć konto muszę podawać dane osobowe (np. imię i nazwisko)

Nie, choć imię i nazwisko jest wymagane w przypadku, gdy będziesz chciał udostępnić swoje dane specjaliście

Dlaczego powinienem regularnie wypełniać ankiety?

Aby możliwa była obserwacja Twojego samopoczucia i Twojej kondycji powinieneś regularnie wypełniać ankiety. Tylko w takim przypadku Twoje dane będzie można zagregować i zaprezentować Ci w postaci zbiorczych wyników.

Czym jest na portalu „moje drzewo”

Drzewo stanowi reprezentację Twojego samopoczucia i Twojej kondycji. Jego wygląd (korona, pień, korzeń) zmienia się w zależności od Twoich aktywności w portalu oraz odpowiedzi, których udzielasz w ankietach. Każda część drzewa reprezentuje inny rodzaj aktywności: korona pokazuje Twoje samopoczucie, pień przedstawia Twój styl życia i aktywność bieżącą a korzeń odzwierciedla Twój stan zdrowia i ogólną sytuację życiową.

Komu i w jaki sposób mogę udostępnić moje dane poprzez portal

Swoje dane możesz udostępnić wybranemu przez siebie specjaliście. Aby to zrobić, musisz podać jego email w zakładce Mój Profil –> Udostępnianie. Specjalista o podanym przez Ciebie emailu musi już istnieć w systemie. Jeśli go nie ma, system powiadomi Cię o tym i umożliwi Ci wysłanie do niego zaproszenia w postaci wiadomości. Pamiętaj, że aby udostępnić swoje dane, w zakładce Mój profil -> Ustawienia musisz podać swoje imię i nazwisko

W jaki sposób mogę się kontaktować ze specjalistą?

Specjalista, któremu udostępnisz swoje wyniki, ma możliwość nie tylko ich podglądu, ale także może przesyłać do Ciebie za pomocą systemu wiadomości tekstowe. Nie masz jednak możliwości odpowiedzieć na tą wiadomość.

W jaki sposób weryfikowani są specjaliści?

Rejestrując swoje konto specjalista musi podać szereg danych takich jak imię i nazwisko, miasto, instytucja, w której pracuje. Konto specjalisty jest aktywne dopiero po zatwierdzeniu go przez administratora, który potwierdza poprawność wprowadzonych danych.

Czy moje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nasz system informatyczny jest zabezpieczony. Do Twoich danych nikt poza Tobą oraz specjalistą a także administratorem danych, któremu ewentualnie dałeś dostęp, nie ma dostępu. Pamiętaj, aby nie udostępniać swoich danych do logowania osobom postronnym.

Jak mogę porównać wyniki z kilku pytań na przestrzeni czasu?

 

Dlaczego niektóre ankiety trzeba wypełniać codziennie a niektóre co miesiąc?

Ankiety, do których wypełniania zachęcamy Cię codziennie, dotyczą codziennej aktywności i samopoczucia, które często się zmienia i musi być monitorowane na bieżąco. Pozostałe ankiety (dostępne w profilu użytkownika) dotyczą rzadziej zmieniających się aspektów, takich jak sytuacja życiowa czy stan zdrowia. O aktualizację tych danych prosimy Cię rzadziej.

Czy mogę usunąć konto?

Tak, Twoje konto może być usunięte na Twoją prośbę skierowaną do nas mailowo.